Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 118

E.H. EBBENS – Goldhoorn 19, Oostwold.

Eigenaar-bewoners: Edzo Hommo Ebbens, geb. 20-9-1942 te Oostwold, geh. 16-12-1969 te Grijpskerk met Jantine Hillegonda Hilda Torringa, geb. 29-4-1944 te Visvliet.
K.: Fekko Jans, geb. 1-2-1971 te Oostwold, econoom te Groningen.
Wilhelmina Geertruida, geb. 9-11-1973 te Oostwold, personeelsfunctionaris te Amsterdam.

Het akkerbouwbedrijf is 62.50 ha groot, waarvan 4.50 ha weiland. E.H. Ebbens is vanaf 1976 pachter en in 1983 worden de erven E.H. en F.J. Ebbens eigenaar.
Ebbens fokt pony’s en bekleedt functies zowel op het gebied van de ponysport als de fokkerij.
J.H.H. Ebbens-Torringa is lerares biologie aan het Dollard College te Winschoten.

De ouders L. Ebbens en W. Ebbens-Glas exploiteren het bedrijf van 1941 tot 1969. Daarna werken vader en zoon in maatschap. L. Ebbens overlijdt in 1983. Mevr. Ebbens-Glas bewoont een huis naast de boerderij.>