Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 111

D.C.A. FABER – Huningaweg 7, Oostwold.

Eigenaars: Dieuwerke Catharina Alida Faber, geb. 3-6-1949 te Grijpskerk, geh. 14-5-1973 te Grijpskerk met Anthonius Robert Maria Wabnitz, geb. 2-2-1935 te Tilburg.
Gescheiden 5-1-1995.

K.: Jelle Ate Ernst Wabnitz, geb. 11-4-1974 te Winschoten, mede-eigenaar.
Alet Dieuwerke Corien Wabnitz, geb. 14-5-1976 te Hoogezand-Sappemeer.

De huidige eigenaars kopen de boerderij en 2.88.40 ha grond op de openbare verkoop op 20-6-2000 bij inschrijving van de prov. Groningen (BBL). Gegund op 18-9-2000.
In 2002 wordt een golfbaan (Pitch&Putt) voor de boerderij aangelegd en de gebouwen gerestaureerd. Het voorhuis wordt verbouwd tot eetcafé, in de schuur zijn een bedrijfskeuken en toiletgroepen geïnstalleerd.

Vorige eigenaar-gebruiker: Jurjen Haan, geb. 14-1-1935 te Oostwold, geh. met Alberdiena Dievertje Post, geb. 20-2-1936 te Winschoten, ov. 24-5-1991 te Winschoten.
K.: Petronella, geb. 17-02-1966 te Zeist, lerares op een basisschool, geh. 12-10-1989 met W.J.J. Koeleman, geb. 26-01-1965 te Mijdrecht. Zij wonen in Leiderdorp.
Maria Elisabeth, geb. 10-03-1968 te Groningen, tennislerares, in ondertrouw op 14-01-1999 met G.H. Hendriks, geb. 11-12-1954 te Hummelo en Keppel. Zij wonen in Heerenveen.

Het akkerbouwbedrijf is 67.51 ha groot, waarvan 1.60 ha grasland. Na aankoop van 33.83 ha in 1975 van vader J.R. Haan is de inbreng in de rvk. Scheemda 66.71 ha en de toedeling 63.34 ha. Tevens wordt 4.17 ha gepacht van de erven Tuin te Oostwold. De pacht van W. Levering is beëindigd met de ruilverkaveling.

De vorige bewoners-gebruikers zijn J.R. Haan en echtgenote J. Oosthoff, die het bedrijf in 1960 aan hun zoon verpachten.

In 1998 gaan J. Haan en mevr. M.C. Poppens-Trouw (159, 190), sinds 1993 weduwe van F.T.P. Poppens, samenwonen in Oostwold. Haar zoon Tjapko Poppo, geb. 2-2-1969, is afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool te Wageningen en is werkzaam voor de Meelunie Amsterdam te San Francisco (V.S.). Haar dochter Pietertje Adriana woont op 190.