Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 110

C.H.H. KLIJN – Oudlandseweg 1, Oostwold.

Eigenaar-bewoners: Cornelis Henricus Herman Klijn, samenwonend sinds 2008 met P.T. Andringa, afkomstig uit Leeuwarden.
K.: Lieke Elizabeth, geb. 2-10-2009 te Oostwold.

C.H.H. Klijn neemt in 2006 het bedrijf over van zijn vader H.W.M. Klijn. Tot 2009 exploiteert de man-vrouwmaatschap een melkveehouderij met 55 ha land. Sindsdien is er geen vee meer op de locatie aanwezig en is volledig overgeschakeld op akkerbouw (graan, mais, luzerne en natuurbeheer).

Eigenaar-bewoners tot 2006: Henricus Wotherus Maria Klijn, geb. 4-5-1944 te Drunen, geh. 12-11-1970 te Hoogezand-Sappemeer met Maria Elisabeth Bulle, geb. 22-3-1947 te Sappemeer.
K.: Cornelis Henricus Herman, geb. 12-7-1972 te Winschoten.
Agnes Maria, geb. 15-1-1977 te Oostwold.

In 1974 is een ligboxenstal voor melk- en jongvee in de boerderij gebouwd. Een jaar later wordt het adres van Huningaweg 5 gewijzigd in Oudlandseweg 1. In 1983 is door bedrijfssplitsing H.W.M. Klijn eigenaar en zijn broer J.M. Klijn eigenaar van 112 geworden. De beklemming is afgekocht. In 1984 is een nieuwe werktuigenloods gebouwd.

De vorige eigenaar-exploitant is de dichter D.S. Hovinga. Hij verkoopt het bedrijf in 1966 aan de familie Klijn. Hovinga is van 1944 tot 1966 akkerbouwer. Hij wordt geboren op 22-10-1909 en overlijdt op 31-12-1990. Bij testamentakte van 2-11-1990 is de Stichting D.S. Hovingafonds opgericht.

Het doel van de stichting is:
a. het subsidiëren van uitgaven en heruitgaven van werken in de ‘Grunneger toal’ en van werken, die het goed gebruiken van de ‘Grunneger taol’ bevorderen, mits zij uit literair, cultureel, dan wel historisch oogpunt een rol spelen voor het gewest Groningen. Bedoelde werken dienen zo universeel mogelijk gericht te zijn en niet politiek georiënteerd.
b. het subsidiëren van uitgaven en heruitgaven van werken (deels) in de ‘Grunneger toal’, waarbij in elk geval het onderwerp moet zijn:
cultuur, religie of historie in en van de eigen regio, en wel in de eerste plaats die van het Oldambt en omstreken. Ook interregionale contacten mogen daarin een rol spelen, zowel in Nederlands als in Europees verband.

Van de hand van D.S. Hovinga verschenen o.a. de volgende bundels:
• Störm en stilte
• Miemern in twijduustern
• Oogst van mien aner laand
• Noar d’Adrillen maart in Winschoot
• De raaize noar Peries van twei Oldambster boeren deur ain van heur vertelt, anno 1939.

Oldamster Boerenlaid (uit: ‘Störm en stilte’, door D.S. Hovinga)

Onder zummerlichte lochten
Mit heur witte wolkenvlochten
Ligt mien gaaile korenlaand.

Boerderijen, hooge forten,
Stoan as machtege konsorten
Braidoet in de zunnebraand.
Grieze, glènne, open wegen
Lopen liek as lichte vegen
Tot aan poort van polderdiek.

In dei stille wiede kimmen
Flustern doezend zaachte stemmen:
‘Olle ambt doe bist mien riek’.