Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 3

E.B. MOLEMA – Hoofdstraat 9, Beerta.

Eigenaar-bewoners: Eppo Brons Molema, geb. 18-10-1932 te Noordbroek, geh. 21-2-1958 te Bedum met Geeske Klooster, geb. 25-11-1932 te Noorderhoogebrug.
K.: Aaltje, geb. 1-2-1961 te Winschoten, doktersassistente, geh. 20-9-1985 te Oudeschans met Geert Panman.
Geert Jan, geb. 31-12-1962 te Winschoten.

Het akkerbouwbedrijf is 89 ha groot en wordt geëxploiteerd in maatschap door E.B. Molema en zijn zoon Geert Jan.

In 1958 pacht Molema 33 ha van zijn ouders (54), tevens vanaf 1970 9 ha in Nieuw-Beerta.
De totale oppervlakte van 42 ha koopt hij in 1979. In 1963 wordt 2.37 ha gepacht van mevr. J.R. Hommes. Molema koopt dit perceel in 1979.
Door ruiling tussen rvk. Sauwerd en rvk. Beerta wordt het bedrijf in 1980 uitgebreid met 6.50 ha, eigendom van echtgenote G. Molema-Klooster.
In 1981 koopt Molema de ouderlijke boerderij in Beerta.

Molema koopt in 1990 19.47.60 ha van J. Goeman (24) en in 1995 34.00.10 ha van J. Mellema (48).
Hij verkoopt laatstgenoemde oppervlakte tezamen met 33.87.70 ha (Ulsderweg) in 1996 aan fam. De Haan (92a).
Ook in 1995 koopt Molema 19.62.60 ha van de Domeinen.
Dat land heeft hij sinds 1982 in gebruik, waarvan 4 ha uit de oververdeling van de rvk. Beerta.
In 1995 is een grote loods gebouwd voor opslag van stro, kunstmest e.d.

E. Schipper heeft als vorige bewoner-gebruiker de boerderij van de fam. Molema-Tijdens gepacht gedurende de periode 1945-1958