Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 2

C.J.A. BOEKHORST – Hoofdstraat 7, Beerta.

Eigenaar-bewoners: Cornelus Josephus Adrianus Boekhorst, geb. 30-9-1965 te Nieuw-Beerta, geh. 13-7-1990 te Hefshuizen met Maria Margretha de Winter, geb. 22-11-1966 te Oudeschip.
K. Maria Agnes Cornelia, geb. 25-2-1993 te Winschoten.
Cornelus Adrianus, geb. 13-1-1998 te Delfzijl.

Het akkerbouwbedrijf is 97.50 ha groot, waarvan 10 ha klein fruit (zwarte bessen). In 1989 koopt Boekhorst 73.83 ha van A. Cesar, die naar Rolde vertrekt, en in 1990 23.02 ha van E. Cesar, dierenarts te Leeuwarden. De maatschap C.J.A.-M.C.A. Boekhorst (30) exploiteert dit bedrijf samen met 123, dat eigendom is geweest van D. Douwes te Westerlee.

De fam. Boekhorst koopt in 1977 de boerderij, die dan 61 ha omvat. In 1993 wordt een bewaarplaats voor fabrieksaardappelen bijgebouwd. 

De fam. Cesar-Groeneveld is van 1963 tot 1989 bewoner-gebruiker van 2 en 4.