Rabobank De Dollard

Eind vorige eeuw verkeert de landbouw in een diepe depressie. Er wordt naar een oplossing gezocht voor de financiering voor aan te brengen verbeteringen en tevens voor financiering van het lopende productieproces. Landbouwmaatschappijen en boerenbonden nemen in 1896 het initiatief tot oprichting van een boerenleenbank naar voorbeeld van Friedrich Wilhelm Raiffeisen in Duitsland. Door het opnemen van spaar- en depositogelden kunnen kredieten en voorschotten worden verleend aan ondernemers in de agrarische wereld. Het bestuur en beheer van de verenigingen, die zich hiermee bezig houden, worden vaak verzorgd door vooraanstaande mensen uit de agrarische kringen. Veelal worden de banken georganiseerd in de coöperatieve vorm.

In de provincie Groningen zijn in 1951 71 banken lid van de centrale bank te Utrecht, waaronder banken in Beerta, Nieuw-Beerta, Finsterwolde, Oostwold en Nieuweschans. In die tijd kan men goedkoop bankieren. De gebouwen zijn niet in eigendom en de beloning van bestuur en kassier is erg laag.

De boerenleenbanken in het werkgebied van de voormalige afd. Beerta worden gesticht tussen 1912 en 1919. De afdeling heeft daar geen bemoeienis mee. Leden van de banken hebben een onbeperkte aansprakelijkheid en blijven die houden tot één jaar na opzegging van hun lidmaatschap. Inmiddels zijn niet alleen bedrijven lid van de bank, maar ook verenigingen, stichtingen en particulieren.

De Rabobank Winschoten en Omstreken ontstaat op 1-10-1987, wanneer Beerta-Nieuweschans en Winschoten-Oude Pekela fuseren. Op 1-12-1998 fuseert Rabobank Winschoten e.o. met de Rabobanken Oldambt en Bellingwedde. De nieuwe naam is Rabobank De Dollard. Met uitzondering van Nieuw-Beerta zijn in 1999 in alle dorpen waar destijds banken zijn opgericht nog kantoren.

In 2007 fuseert Rabobank De Dollard met de Rabobank Oost Groningen. De nieuwe naam is Rabobank Zuid en Oost Groningen, met als vestigingsplaats Stadskanaal. In 2019 wordt de Rabobank ZOG samengevoegd met de Rabobank Noord-Groningen. De nieuwe bank heet Rabobank Groninger Land.