Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

.,Eigenaar-bewoner: Detmer Hillenius ten Have, geb. 10-11-1984 te Noordbroek, samenwonend met Moniek de Wilde.
K: Bram Jurjen, geb. 20-06-2017, Fleur Geke, geb.24-9-2020, en Merel Anneme geb. 2-10-2022.

Mede-eigenaren en vorige bewoners: Annechien Lammina Mellema, geb. 21-12-1957 te Winschoten, geh. 18-12-1981 met Menno Bernardus ten Have, geb. 1-12-1957 te Westerlee.
K.: Detmer Hillenius, geb. 10-11-1984 te Noordbroek.
Elizabeth Jetske, geb. 21-5-1990 te Zuidbroek.

Het gezin komt van Zuidbroek (bb. Zb.-Nb., 101). M.B. ten Have verkoopt dat bedrijf in 1993.

Het akkerbouw- en varkensbedrijf omvat 118 ha. A.L. ten Have-Mellema neemt op 1-5-1993 het bedrijf met een oppervlakte van 67 ha over van haar ouders J.T. Mellema en E.J. Mellema-Groenewolt. M.B. ten Have koopt op 1-11-1993 51 ha land van mevr. G.T.M. Mellema-Elema, wed. van T.B. Mellema (28).

Hiltjo Poppes Mellema, broer van A.L. ten Have-Mellema, geb. 13-10-1962 te Winschoten en wonend aan de Oostereinde te Winschoten, werkt volledig mee.
In 1987 wordt een kraamhok met biggenafdelingen gebouwd en wordt de opfokafdeling gerenoveerd. In 1995 wordt het bedrijf uitgebreid met een vleesvarkensstal van 880 vleesvarkens.

In 2000 wordt een nieuwe huisvesting gebouwd voor dragende zeugen in groepshuisvesting op stro. Dit om te voldoen aan nieuwe wetgeving.
In april 2014 vindt de opening plaats van een geheel nieuwe kraamstal met vrijloopkraamhokken en nog een uitbreiding voor dragende zeugen op stro. Op dat moment heeft het bedrijf een omvang van 600 zeugen.

In 2006 komt zoon D.H. ten Have in het bedrijf. Vanaf dat moment wordt het bedrijf met de drie bedrijfshoofden voortgezet. Het bedrijf begint in 2006 met het vergisten van varkensmest in de nieuw gebouwde biogasinstallatie. De biogasinstallatie is 1.1 MW groot.
In oktober 2009 wordt grond in Bellingwolde gekocht uit het faillissement van GIN Grondexploitatiemaatschappij. Het bedrijf wordt uitgebreid met 82.67.10 ha. Hiervan is weer verkocht op 15-4-2015 een perceel van 5.17.24 ha aan P.G.M. Gerrits, Kerkweg 32 in Bellingwolde.

De vorige eigenaren, de fam. Mellema-Groenewolt, beginnen in 1956 op 25 en verhuizen in 1967 naar de Ulsderweg. In 1993 vertrekken zij naar Oostereinde 7 te Winschoten, waar momenteel H.P. Mellema woont.
J.T. Mellema overlijdt op 3-9-2014 in Oldenburg na een kortstondige ziekte. Elizabeth Jetske Mellema-Groenewolt verhuist in juli 2015 naar het woonzorgcentrum De Tjamme. Zoon H.P. Mellema woont nog altijd aan Oostereinde 7.

In oktober 2014 verhuizen A.L. ten Have-Mellema en M.B. ten Have naar de nieuw gebouwde woning aan Ulsderweg 8.
D.H. ten Have blijft op de boerderij wonen. Kinderen  :Fleur Geke,  en Merel .

De familie Ten Have Mellema heeft in 2018 de Dartelstal voor vleesvarkens gebouwd. Deze stal staat voor de woning op Ulsderweg 8. De Dartelstal met vleesvarkens heeft een buitenuitloop. De familie ontvangt als eerste varkenshouder in Nederland het twee sterren Beter Leven Keurmerk van Dierenbescherming voor hun Hamletz varkens. De oude vleesvarkensstallen zijn gesaneerd in 2018. In 2019 wordt een nieuwe twee sterren biggenstal gebouwd.