Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 76

B.L. TEN HAVE – Schanskerdijk 27, Drieborg.

Eigenaar-bewoner: Boelo Luitjen, geb. 11-8-1967 te Winschoten.

Vorige eigenaar-bewoners: Jacob Steven ten Have, geb. 24-9-1938 te Kroonpolder, ov. 23-6-2010 te Winschoten, geh. 31-7-1964 met Helena Geesien Aeilkema, geb. 18-3-1941 te Sappemeer, nu wonende te Winschoten.
K.: Susanna Maria, geb. 12-7-1965 te Winschoten, p.r.-medewerkster bij een theater in Zwolle, geh. 7-5-1993 te De Wijk met K.R.R. Brink.
Boelo Luitjen, geb. 11-8-1967 te Winschoten, projectmanager bij Cosun te Breda. Hij woont in Hoeven.

Het akkerbouwbedrijf is 102 ha groot, waarvan 15 ha wordt gepacht van mevr. E.G. ten Have, wonende te Groningen. 37.49.30 ha ligt in De Binnenlanden en komt van 62. Het bij 62 behorende gebouw verhuurt Ten Have aan R. Rob. J.S. ten Have exploiteert 76 sinds 1995 in maatschap met zijn zoon.
De vorige bewoner-gebruiker is de fam. Ten Have-Meihuizen.

J.S. ten Have vervult in de loop der jaren meerdere functies, zoals voorzitter Rabobank Beerta, lid van de ruilverkavelingscommissie, bestuurslid Herinrichting Oost-Groningen en Veenkoloniën, gecommitteerde van het Waterschap Dollardzijlvest. Tevens is hij jarenlang wildschadetaxateur.