Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 61

L.L.P.J. ADRIAANS – Hoofdweg 83, Nieuw-Beerta. ‘Moria-heerd’

Eigenaar-bewoners: Leonardus Laurentius Petrus Jozephus Adriaans, geb. 4-3-1964 te Veghel, geh. 29-5-1992 te Winschoten met Geessien Nantje Bouman, geb. 12-12-1969 te Winschoten.
K.: René Leonard, geb. 23-5-1995 te Winschoten.
Edwin Johannes Tjakko, geb. 27-8-1997 te Winschoten.
Jorien Alice, geb. 11-11-1999 te Winschoten.

De melkveehouderij heeft een oppervlakte van 63.97 ha. Op 1-11-1993 koopt de huidige eigenaar de boerderij van de familie. L.L.P.J. Adriaans koopt op 1-1-2006 van J.L.J. Adriaans (190) 6.40 ha land in Nieuw Beerta, grenzend aan de rest van het areaal. Begin 2012 is een nieuwe machine-, annex stroloods gebouwd.
Van I.T. Bouman worden 2 percelen gehuurd t.b.v. de teelt van mais: 1.25 ha aan de Hoofdstraat te Beerta en 10.75 ha achter de boerderij (23).

G.N. Adriaans-Bouman (23) is tot april 1998 als cliëntadviseuse werkzaam bij de Rabobank in Bellingwolde.

De familie Van Es vertrekt in 1980 naar Canada. Mevr. A. Ebels verkoopt de melkveehouderij, groot 48.18.02 ha, aan de fam. J.E. Adriaans uit Zijtaart. Zij komen met vier van hun zeven kinderen naar Nieuw-Beerta.

Door de ruilverkaveling wordt het bedrijf vergroot tot 57.57 ha, gesitueerd in één perceel achter de boerderij. In 1981 is de melkstal vernieuwd en uitgebreid. Vier jaar later komt er een nieuwe jongveestal bij.
Voordat L. Adriaans het bedrijf van de familie overneemt is het in maatschap met de drie zonen geëxploiteerd. J.L.J. Adriaans, de andere zoon, gaat verder op 190. De ouders en de oudste zoon gaan terug naar Mariaheide. De dochter is gehuwd en woont in Lelystad.