Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 55

A.H. HUISMAN-CREBAS – Hoofdweg 41, Nieuw-Beerta. ‘Westheert’

Eigenaresse-bewoonster: Anje Hilda Huisman-Crebas, geb. 1-3-1918 te Kroonpolder.
Pachter-bewoner: Johannes Idskeüs Huisman, geb. 19-12-1942 te Nieuw-Beerta.
Medebewoonster: Anneke Jantje Huisman, geb. 8-3-1949 te Nieuw-Beerta, groepsleidster van gehandicapten te Winschoten.

In 2010 is de maatschap Huisman-Crebas opgericht, bestaande uit de maten A.H. Huisman-Crebas, J.I. Huisman, D.E. Huisman en A.J. Huisman.

Het akkerbouwbedrijf is 57.38 ha groot en wordt vanaf 1-5-1976 door J.H. Huisman gepacht. Het bedrijf heeft eerder een oppervlakte van 50 ha. In 1968 koopt mevr. A.H. Huisman-Crebas 1.14.80 ha van C.J. Boekhorst (51). In 1972 wordt 0.31.64 ha met woning en tuin ge-kocht van mevr. E.W. Leemhuis. De woning is gedeeltelijk gesloopt en wordt dan volledig afgebroken. De beklemming hierop à f 12,– wordt op 2-3-1972 van de N.H. Kerk gekocht.
In 1983 koopt mevr. Huisman van het B.B.L. 5.07.43 ha. Hetzelfde jaar wordt een gemeenschappelijke betonweg gelegd met P. Sahle (59). In 1984 zijn de stallen uit de boerderij gebroken en is de ruimte bij de schuur getrokken t.b.v. stro- en graanopslag.