Boerderijen en hun bewoners

nr. 55

A. HUISMAN  – HOOFDWEG 41 NIEUW BEERTA. WESTHEERT.

Boek III 1976 – 1999 > heden

Eigenaresse-bewoonster : Anneke Huisman, geboren op 8 maart  1949 te Nieuw Beerta,

 

 In 2010 is de maatschap Huisman-Crebas opgericht. De maatschap bestond uit de maten Anje  Huisman-Crebas,  geboren op 1 maart 1918  met haar zonen,     Derk-Evert Huisman, geboren op  29- 11 -1941 , Johan Huisman , geboren op  19-12-1942. en Anneke Huisman., geboren op 8-3-1949.      Derk Evert Huisman  is overleden op 30-3-2019,   Johan Huisman  is overleden op 29-6-2019 , en mevrouw Anje Huisman Crebas  is  op 23-7-2020  overleden. De maatschap  is  in 2020 ontbonden en vanaf dat moment exploiteert Anneke Huisman het akkerbouwbedrijf.

Het akkerbouwbedrijf is 57.38 ha groot en wordt vanaf 1-5-1976 door J.H. Huisman gepacht. Het bedrijf heeft eerder een oppervlakte van 50 ha. In 1968 koopt mevr. A.H. Huisman-Crebas 1.14.80 ha van C.J. Boekhorst (51). In 1972 wordt 0.31.64 ha met woning en tuin ge-kocht van mevr. E.W. Leemhuis. De woning is gedeeltelijk gesloopt en wordt dan volledig afgebroken. De beklemming hierop à f 12,– wordt op 2-3-1972 van de N.H. Kerk gekocht.
In 1983 koopt mevr. Huisman van het B.B.L. 5.07.43 ha. Hetzelfde jaar wordt een gemeenschappelijke betonweg gelegd met P. Sahle (59). In 1984 zijn de stallen uit de boerderij gebroken en is de ruimte bij de schuur getrokken t.b.v. stro- en graanopslag.