Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 49

P. BERENDS – Hoofdweg 15, Nieuw-Beerta.

Eigenaar-bewoners: Piet Berends, geb. 4-1-1955 te Drieborg, geh. 15-12-1978 te Winschoten met Geertje Gesiena Stadens, geb. 9-3-1957 te Winschoten.
K.: Karin, geb. 20-3-1982 te Winschoten.
Dennis, geb. 28-12-1983 te Winschoten.
Sander, geb. 6-2-1986 te Winschoten.

Het gebouw wordt voor bewoning gebruikt. Het bijbehorende land is in 1968 verkocht op een publieke veiling.

In 1968 koopt A.K. Hemminga, gehuwd met M.J. Kalverkamp, de boerderij zonder land van Eltjo Koets te Charlottenpolder (Dld.). Hij verkoopt het gebouw in 1974 aan dochter T.A. Hemminga, geb. 27-2-1947, geh. met K.H.N. Bos. Dit echtpaar, nu wonend te Lithoyen, verkoopt de boerderij in 1985 aan J. van der Berg. Hij exploiteert een beverfokkerij.
Van der Berg verkoopt 49 in 1987 aan P. Berends (zie 48).