Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 33

P. Kunst – Oudeweg 10, Beerta.

Eigenaar-bewoners: Pieter Kunst, geb. 20-7-1964 te Zaandam, geh. 10-5-2002 te Wedde met Roelfina Silvia Egberts, geb. 24-2-1965 te Roden.
K.: Sander, geb. 21-6-1998 te Winschoten.
Roelinda Anna-Maria, geb. 24-7-2000 te Winschoten.

Het echtpaar Kunst-Egberts exploiteert een bedrijf met 640 vleesvarkens en 200 fokschapen. Zij koopt op 1-6-2007 de gebouwen en 7,2 ha grond van E.W. Muntinga; 9 ha land wordt gepacht.

Vorige eigenaar-bewoners: Everhardus Willem Muntinga, geb. 11-5-1966 te Beerta, geh. 18-3-1994 te Borger met Suzanna Antonia Abelen, geb. 5-12-1966 te Vlagtwedde.
K.: Ronald, geb. 30-3-1996 te Winschoten.
Eric, geb. 14-11-1997 te Winschoten.
Moniek, geb. 14-11-1997 te Winschoten.

Het melkveebedrijf en de varkenshouderij omvatten 75.46.80 ha.
In 1993 koopt Muntinga 9 ha van E.C. Edens te Ulsda (bb. Bell., 4). In 1997 koopt E.W. Muntinga 65.96.80 ha van zijn vader E.O.J. Muntinga, die in 1989 een varkensstal heeft laten bouwen. In 1990 wordt een woning naast de boerderij gebouwd. Twee jaar later wordt het voorhuis van de boerderij afgebroken. In 1998 verrijst een jongveestal.

De vorige bewoners-exploitanten zijn Engel Onno Jan Muntinga, geh. met Hiltje Siebenga, ov. in 1983. E.O.J. Muntinga woont aan de Ulsderweg te Beerta.