Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 30

D.A.J. DE MUNCK – Oudeweg 17, Beerta.

Eigenaar-bewoners: D.A.J. de Munck, geb. 06-06-1968 te Heemskerk, geh. met A.T. Wiltjer, geb. 16-09-1970 te Hoogezand-Sappemeer.

De huidige bewoners kopen de boerderij met 2 ha land in 2002 van P.A. Boekhorst. Zij renoveren het gebouw zoveel mogelijk in authentieke stijl. De slingertuin wordt hersteld en uitgebreid.

Vorige exploitant-bewoner: Matthéus Cornelis Adrianus Boekhorst, geb. 20-3-1964 te Nieuw-Beerta.
Medebewoners: de ouders Cornelis Josephus Boekhorst en Maria Boekhorst-Vermue (51).
Eig.: Petrus Adrianus Boekhorst, geb. 29-3-1962 te Nieuw-Beerta, geh. 1-7-1993 te Winschoten met Thallie Greven, geb. 18-1-1963 te Nieuwe Pekela. Dit echtpaar woont sinds 1995 in Texas (V.S.). Hun kinderen zijn daar geboren.
K.: Nic, geb. 30-5-1995.
Mark, geb. 1-5-1997.
Paula Maria, geb. 14-7-1998.

Bij 30 hoort 20 ha grasland en in het bedrijfsgedeelte is een jongveestal gebouwd.
M.C.A. Boekhorst is eigenaar van 31, waarin zich een ligboxenstal bevindt.
Van het bijbehorende 120 ha land is 34 ha in 1985 gekocht van J.S. van der Wal (22).
Dat land wordt afwisselend gebruikt voor akkerbouw en veeteelt.
M.C.A. Boekhorst werkt in maatschap met C.J.A. Boekhorst (2).

In 1980 vertrekken twee zoons van het echtpaar Boekhorst-Vermue naar Brazilië en beginnen daar een akkerbouwbedrijf, veehouderij, vleesvarkensbedrijf en een katoenplantage.
De zoons zijn A.J.C. Boekhorst, geh. met K. Schilte, en J.J. Boekhorst, geh. met A.M. Link. (zie bb. B., deel I en II).