Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 225

GROENVOEDERDROGERIJ B.V. OLDAMBT.

In mei 1975 is de drogerij verplaatst van de Polderweg in Oostwold naar de Langeweg in de Oostwolderpolder. In het kader van de ruilverkaveling krijgt de coöperatieve drogerij hier 5 ha land toegewezen. Op de locatie aan de Polderweg houdt de drogerij nog 2 ha industrieterrein met daarop een opslagloods voor 7000 ton bulkproduct.
De oude grasdrogerij is verkocht aan ACECO, daarna aan Cebeco Mechanisatie. In 1999 vestigt Loonbedrijf F. Hesseling zich op deze plaats.
Met ingang van dit jaar wordt het transport van verse luzerne en gras uitbesteed aan vervoerder Koning & Drenth te Beerta.
De algemene aandeelhoudersvergadering besluit in 1977 de coöperatieve groenvoederdrogerij Oldambt te verkopen. De Aankoop Centrale te Groningen neemt alle aandelen over. Het bedrijf gaat verder als B.V. Oldambt. De teeltverplichtingen van de boeren-aandeelhouders loopt door tot en met de oogst van 1979.

Naast het drogen van luzerne en gras verwerkt B.V. Oldambt vanaf 1979 in de maanden oktober tot januari aardappelsnippers voor de aardappelzetmeelindustrie. De vergunningverlener verplicht de drogerij om een waterzuivering aan te leggen voor zuiveren van het vrijkomende vruchtwater.
Het seizoenmatige karakter van het bedrijf wordt in 1982 doorbroken. Met een nieuwe stroproductielijn maakt het bedrijf een aanvullend structuurvoer voor vleeskalveren. De productie loopt 12 maanden per jaar door. Cebeco Handelsraad en C.V. Sloten worden elk voor een derde deel aandeelhouder. ACECO te Groningen blijft voor een derde deel eigenaar. De drogerij gaat vanwege kostenbesparing over van een gasgestookte naar een kolengestookte installatie. Het ministerie van Economische Zaken verleent hiervoor subsidie.

In 1983 wordt de EU-subsidie op kunstmatig gedroogde groenvoeders verhoogd. De drogerij komt met 3-jarige luzernecontracten van ƒ 2500,00 incl. BTW per ha per jaar. De belangstelling voor de luzerneteelt neemt weer toe. In de wintermaanden produceert B.V. Oldambt protapec voor AVEBE. Als drogermateriaal wordt gemalen tarwestro gebruikt. In 1984 overtreft de productie van stroproducten (9.175 ton) de luzerne/ grasproductie (8.861 ton). Dit blijkt eenmalig te zijn.
Na interne problemen bij C.V. Sloten besluit dit bedrijf zich in 1987 terug te trekken als aandeelhouder van de drogerij. ACECO neemt de aandelen over, Cebeco Handelsraad blijft voor een derde deel eigenaar. B.V. Oldambt sluit een 5-jarig contract met AVEBE voor het drogen van aardappelpersvezels. Er zal minimaal 15.000 ton aardappelvezelpellets per jaar geproduceerd worden. Om dit te realiseren wordt in een Swiss Combidroger met 20 ton waterverdamping geïnvesteerd. De totale waterverdamping bedraagt ruim 45 ton. Het droogseizoen loopt nu vanaf mei tot maart.

Directeur L. Boerma gaat in 1988 met pensioen.
Op 1-4-1988 wordt hij opgevolgd door Eiko Jan Duursema, geb. 8-6-1963 te Middelstum, zn. van Klaas Duursema en Nettie Siertsema, geh. 21-6-1991 te Delfzijl met Joke van Ess, geb. 21-2-1964 te Garsthuizen.
K.: Koen Alexander, geb. 17-12-1992 te Delfzijl.
Edwin Pieter, geb. 10-01-1995 te Delfzijl.

Bedrijfsleider J.J. Leutscher uit Klein Ulsda (bb. B. deel II, 225) gaat in 2002 met vervroegd pensioen en wordt opgevolgd door L. Heikens uit Scheemda.

B.V. Oldambt koopt zwadmaaiers met zijafvoerbanden, om twee zwaden tegen elkaar aan te leggen, en een containerhakselaar met brede banden. Het doel is om de rij- en structuurschade te beperken en daardoor de opbrengst per hectare te verhogen.
In 1989 wordt een nieuwe loods met zes cellen gebouwd voor opslag en overslag van bulkkunstmest. De productie van gedroogde producten ligt in 1990 boven de 50.000 ton brokjes. De drogerij vergroot de opslagcapaciteit naar 23.000 ton bulkproducten.
Het assortiment stroproducten wordt in 1992 uitgebreid met strooisels. Het bedrijf schaft een stationaire balenpers en een automatische zakopsteek- en sealmachine aan. Het stofvrije gehakselde stro wordt in balen van 25 kg geperst. B.V. Oldambt brengt dit product onder de merknaam Ruvaplus op de markt. In 1993 wordt een opslagloods voor stroproducten gebouwd.

In 1995 contracteert B.V. Oldambt 1550 ha luzerne; 1100 ha in het Oldambt, 300 ha op het Hogeland en 150 ha in Duitsland. De drogerij sluit 3-jarige contracten af voor ƒ 1800,00 incl. BTW per jaar en kg-contracten van 15 cent per kg gedroogd product. Dit betreft voornamelijk luzernecontracten voor zomerinzaai in zwart braakland. De inzaai vindt plaats vanaf 15 juli en de oogst van de luzerne gebeurt het daaropvolgende jaar.
De groenproductie is 70 % luzerne en 30 % gras. De productie stabiliseert rond de 50.000 ton gedroogd eindproduct, waarvan 25.000 ton vezelpellets en 25.000 ton gras- en luzernepellets.
Op 1-4-1997 verkoopt Cebeco Handelsraad zijn aandelen aan ACM te Meppel, het huidige Agrifirm met het hoofdkantoor in Apeldoorn en de enige aandeelhouder. De groenvoerproductie ligt dit jaar op 27.500 ton, de productie van aardappelvezelpellets op ruim 24.000 ton. De productie van stroproducten bedraagt 3000 ton.
Bij de drogerij werken 19 mensen (in 1999 24) in vaste dienst. De luzernetelers zijn met 120 leden verenigd in de telersvereniging Noord-Nederland.
Op 1-1-2002 neemt B.V. Oldambt de drogerij in Opeinde over. Dit bedrijf gaat verder onder de naam Groenvoer Opeinde Friesland B.V. Er wordt gras en luzerne gedroogd.
In 2006 wordt op de locatie aan de Langeweg een opslagloods voor structuurbalen luzerne en gras gebouwd.