Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 221

R. NAP – Carel Coenraadpolder 2, Finsterwolde. ’Drewsheerdt’

Eigenaar-bewoners: Familie Nap.

R. Nap koopt “Drewsheerdt” met 2 ha land van H.A. Renken (220) op 23-11-2012.

Het echtpaar Renken (220) koopt op 30-1-2009 van W. Schillhorn van Veen en fam. Roelofs de boerderij en 126 ha land. Het land wordt verhuurd aan H.E. Renken en H.T. Renken-ten Kate (210).

Vorige eigenaar-bewoners: Willem Schillhorn Schillhorn van Veen, geb. 12-1-1943 te Uithuizen, geh. 13-12-1969 met Titia Martha Thalia Roelofs, geb. 10-8-1943 te Finsterwolde
K.: Pieter Johan Eberhard, geb. 11-9-1970 te Uithuizen.
Anketrien Hidda, geb. 10-2-1972 te Uithuizen.
Hidda Kornelia, geb. 18-4-1976 te Finsterwolde.

Het akkerbouwbedrijf met schapenhouderij is 145.50 ha groot, incl. 8 ha dijk en 2.50 ha bos, waarvan 92.71.50 ha eigendom en 53.03.06 ha pacht.
Sittersheerdt (220), een grote kapschuur, wordt gebruikt voor opslag van stro en werktuigen.
De fam. Schillhorn van Veen komt in 1976 van Uithuizen, werkt tot 1980 in dienstverband, is daarna pachter van het dan 108.03.06 ha grote bedrijf. In 1984 worden de gebouwen en 58 ha land gekocht. Het overige land, 50.03.06 ha, blijft in eigendom van de fam. Roelofs.
In 1986 koopt Schillhorn van Veen 20.91.70 ha in de Reiderwolderpolder van de fam. Kremer en Heddema-Kremer en in 1992 14.18.40 ha – incl. 2.50 ha houtopstand, geplant op het terrein van het voormalige Ambonezenkamp, dat in 1962 is afgebroken – van het Landbouwbedrijf Oost Groningen B.V. Van het Munnikeveen wordt sinds 1994 3 ha dijk gepacht. Vanaf 1992 wordt het bedrijf als man-vrouwmaatschap geëxploiteerd.

In 1981 is de bedrijfswoning afgebroken. Het voormalige munitiedepot van Batterie Dollart-Süd, gelegen bij het aangekochte bos, wordt tussen 1993 en 1995 gerenoveerd en ingericht als vakantiewoning.
De vorige bewoners, de fam. Roelofs-Barlagen, verhuizen in 1976 naar Finsterwolde.