Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 218a

E.S. DELGER – Carel Coenraadpolder 6a, Drieborg

Mede-eigenaar-bewoners: Eildert Swier Delger (188), geb. 3-4-1958 te Oude Statenzijl, geh. 9-6-1988 te Kloosterburen met Anna Margaretha Annette Rietema, geb. 30-9-1960 te Hornhuizen.
K.: Nico Menso, geb. 14-4-1989 te Winschoten.
Daan Klaas Pieter, geb. 29-7-1991 te Winschoten.
Luuk, geb. 28-11-1993 te Winschoten.

Op dit adres zijn twee bedrijven gevestigd: maatschap M., E.S. en S.H. Delger, akkerbouwbedrijf, en firma M.E.S. Delger Fouragehandel. Het akkerbouwbedrijf omvat 165 ha, waarvan 28 ha erfpacht. In Nieuw-Beerta ligt 47 ha (50) en in Nieuwe Statenzijl 3 ha, afkomstig van de gem. Groningen.

In 1974 verandert M. Delger het gemengde bedrijf met melkvee (160) in een akkerbouw- en vleesveebedrijf. Dat jaar wordt 25.70 ha in erfpacht verkregen van de S.B.L. Deze oppervlakte wordt in 1996 eigendom. In 1980 koopt Delger van de N.H. Kerk te Beerta 4.15 ha. Na voltooiing van de rvk. Beerta in 1984 is 160 65 ha groot.

In 1991 wordt 8.75 ha dijken en 3 ha bouwland – tot dan gepacht – van de gem. Groningen gekocht. 8.75 ha dijk is doorverkocht aan de fam. Jongmans (197). In 1986 koopt Delger de boerderij met 47 ha land van J. van Veen (50), verkoopt daarvan 28 ha aan Fagoed en krijgt dat in erfpacht terug. In 1994 is het gebouw verkocht aan mevr. L. Ulrich te Kwadijk. Delger koopt in 1993 115 ha land, twee boerderijen (218 en 219) en de voormalige grasdrogerij van de SPNA te Groningen. In 1996 verkoopt hij 160 aan de fam. De Wit-Sturkenboom te Houten.

De fouragehandel, met vier vrachtautocombinaties, heeft een omzet van 10.000 tot 15.000 ton hooi en stro per jaar. Voor berging is bij 218 een grote loods gebouwd. In 1998 is een tweede loods bijgebouwd.