Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 214b

T. KUITSE-FABER – Reiderwolderpolder, Drieborg.

Eigenaresse: drs. Trijntje Kuitse-Faber, geb. 9-6-1926 te Franeker, weduwe van Tjarko Jan Jelko Hendrik Kuitse, geb. 29-12-1927 te Kolham, levensgezellin van Boelo Luitjen Tijdens, geb. 13-10-1914 te Drieborg.

Mevr. T. Kuitse-Faber, wonende te Nieuw-Beerta, koopt in april 1993 enkele percelen land in de Reiderwolderpolder ter grootte van 59.89.85 ha, met recht van pacht voor C.G.J. Rombouts.

In 1994 koopt Rombouts 19.35.50 ha van mevr. Kuitse-Faber. Op een deel daarvan bouwt hij de bedrijfsgebouwen en de woning. De percelen hebben toebehoord aan 215, destijds eigendom van de gem. Groningen en later van het Landbouwbedrijf Oost-Groningen B.V.