Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 210

H.E. RENKEN – Reiderwolderpolder 28, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoners: Hindrik Engel Renken, geb. 9-8-1959, geh. 6-3-1987 te Veendam met Hilda Trijntje ten Kate, geb. 5-7-1961 te Groningen.
K.: Renske Zwaanet, geb. 28-1-1990 te Harderwijk.
Annechien Roelfien, geb. 7-4-1992 te Harderwijk.

Het echtpaar komt in 1995 van Zeewolde, waar Renken vanaf 1986 als bedrijfsleider werkzaam is bij een landbouwloonbedrijf.

In febr. 2004 koopt het echtpaar Renken-ten Kate 45 ha land van C.M. Duyndam (196) en in maart 2004 verkoopt zij 35 ha land in Borgsweer.
Vanaf 1-11-2008 worden 126 ha land en de kapschuur (220) gehuurd van H.A. Renken en M.J.C. Slik. Daarom is er in 2009 een nieuwe schuur gebouwd voor graanbewaring met een capaciteit van 2500 ton.

Het oorspronkelijke akkerbouwbedrijf is 84.50 ha groot, waarvan 61 ha eigendom en 23.50 ha pacht van het Munnikeveen. Het bedrijf is als volgt ontstaan:
Vader E.H. Renken is eerst pachter van de gem. Groningen. In 1986 koopt hij 47 ha, waarvan 23.50 ha wordt doorverkocht aan het Munnikeveen. Van de gem. Groningen koopt hij ook 2.50 ha dijk.
In 1989 pacht Renken 35 ha land in Borgsweer van Verz. Mij. Nationale Nederlanden N.V. H.E. Renken en H.T. Renken-ten Kate worden in 1994 eigenaar van dit perceel. In 1998 wordt een aardappelbewaarschuur bij de boerderij gebouwd.
In november 1995 verhuizen E.H. Renken en R.A. Renken-Bleker naar Winschoten.