Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 208

H.M. BOLHUIS – Reiderwolderpolder 18, Finsterwolde. ‘Torpsum’

Eigenaar-bewoners: Hemmo Marten Bolhuis, geb. 9-10-1962 te Haren, geh. 2-6-1987 te Slochteren met Hermina Grietje Brinkman, geb. 26-5-1959 te Finsterwolde, ov. 22-11-2017 te Winschoten.
K.: Reint Melchert, geb. 4-4-1988 te Drieborg.
Catharine Aty, geb. 28-1-1991 te Winschoten.
Aafke Margot, geb. 29-8-1993 te Winschoten.

Het akkerbouwbedrijf annex schapenhouderij is 132.20 ha groot, waarvan 62.50 ha in eigendom en 69.70 ha pacht van Waterschap Hunze en Aa’s. Het areaal is verdeeld in 62.50 ha akkerbouw en 69.70 ha gras, waarvan 50 ha dijken voor de schapenhouderij.

In 2015 koopt H.M. Bolhuis 1.5 ha bouwland aan de Gernaatweg, Hongerige Wolf van de gemeente Oldambt. Waterschap Hunze en Aa’s zegt de pacht op van 4 ha kade langs de Westerwoldse Aa t.b.v. waterberging, recreatie en natuur. Tevens wordt 3.70 ha binnendijk gepacht van het Onverdeelde Munnikeveen.

In 1978 verkoopt J.M. Brinkman 10 ha in 2 percelen aan H. Oldenziel (207). Van 1989 tot 1992 wordt het akkerbouwgedeelte geëxploiteerd door de maatschap Brinkman-Bolhuis. In 1988 is een schapenloods naast de boerderij gebouwd. H.M. Bolhuis koopt het bedrijf in 1992. In 1999 is een kapschuur achter de boerderij gebouwd voor werktuigenberging en opslag van voerproducten.

Het echtpaar Brinkman-Eelssema vertrekt in 1989 naar Texas (V.S.), waar zij een akkerbouwbedrijf exploiteert. Zij verkoopt het bedrijf in 2005 en blijft wonen op de huiskavel. Het echtpaar woont nu in Haren (Gr.).

H.M. Bolhuis is sinds 2010 raadslid voor de VVD in de gemeente Oldambt (voor de gemeentelijke herindeling vanaf 2002 raadslid Gemeentebelangen in de gemeente Reiderland). Hij is sinds 2009 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, in 2007 neemt hij zitting in de ledenraad van Raboband Zuid- en Oost-Groningen en hij is bedrijfsmatig gezien vanaf 2007 vennoot van de VOF Reiderwolde (zie supplement).

Bestuurlijke functies die hij eerder heeft vervuld zijn voorzitter van de afd. Dollard van de NLTO, vice-voorzitter van de Vakgroep Schapen- en Geitenhouderij van de NLTO, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Wol-federatie, gevestigd te Alkmaar.
H.G. Bolhuis-Brinkman werkt in deeltijd als verpleegkundige te Groningen.