Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 203

E.D. OLDENZIEL – Reiderwolderpolder 9, Finsterwolde.

Bewoners: Eildert Derk Oldenziel, geb. 26-6-1960 te Finsterwolde, geh. 10-5-1985 te Midwolda met Jacobine Christine Rookmaker (169), geb. 11-11-1960 te Groningen
K.: Harm Evert, geb. 8-11-1987 te Winschoten.
Peterina Fennechien, geb. 4-1-1991 te Winschoten.
Eig.: maatschap H., E.D. en D.J. Oldenziel (207).

Het akkerbouwbedrijf omvat de boerderijen 203, 204, 206 en 207 en is 280 ha groot.
De maatschap wordt gevormd op 1-5-1986. Zij heeft 243.60 ha in eigendom, waarvan 3.30 ha grasland, 2.65 ha binnendijk, 7.12 ha kwelder, 4 ha erven en watergangen. Zij pacht 36.40 ha, waarvan 10 ha buitendijk (waterschap), 13.38 ha van het Munnikeveen, 4.16 ha van de fam. C.C. Geertsema te Soest en 8.86 ha van de Ver. Landarbeiderswet Finsterwolde.

H. Oldenziel koopt in 1978 van J.M. Brinkman (208) 10.12 ha, waarvan 7 ha beklemd. Hij koopt in 1985 van D.J. Mellema 40.40.15 ha land, 7.72 ha kwelder en 10.75 ha binnen- en buitendijk.
In 1986 verkoopt de maatschap aan H.J. Onnes (199) 7.65 ha (Stadjersheerd-zuid). De maatschap koopt in 1986 de boerenbehuizing van 198b met 0.71 ha, samen met J. van Staalduinen (bb. Nw.-NS., 19), en verkoopt 198b aan T.A. Venekamp, geh. met Jantje Palmans.

De maatschap koopt in 1986 van mevr. L.A. Heddema-Kremer te Winschoten 24.90 ha landbouwgrond (198b) en in 1987 van D.J. Mellema te Winschoten 2 ha land. Bovendien koopt de maatschap in 1995 van D.J. Mellema 70.68 ha land en de boerenbehuizing van 203, 206 en 207. In 1996 koopt zij van J. van Staalduinen 19.52 ha landbouwgrond (198b).

D.J. Mellema en Y.G. Mellema-Engels nemen in 1934 het bedrijf, toen 168.64.27 ha groot, over van de ouders D.E. Mellema en A.A. Mellema-Dijkema. Het echtpaar Mellema-Engels verhuist in 1984 naar Winschoten. Mevr. Y.G. Mellema-Engels overlijdt op 4-10-1997 te Winschoten.
D.J. Mellema overlijdt op 18-3-1998 te Winschoten. Tijdens zijn leven is hij een bekend persoon in de paardensportwereld en behaalt successen op het gebied van de fokkerij, dressuur- en springsport. D.J. Mellema, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, heeft veel functies in de paardensport bekleed: hij is o.a. 37 jaar bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen geweest en meer dan 50 jaar instructeur van de Landelijke Rijvereniging Finsterwolde en Omstreken.