Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 175

W.H. BREUNISSEN – Provincialeweg 12, Nieuwolda. ‘Munnekeveen’

Eigenaar-bewoners: Wessel Hendrik Breunissen, geb. 3-7-1956 te Elst, geh. 17-5-1979 met Jannegiene Dianne van Weeghel, geb. 17-4-1958 te Deventer.
K.: Geeske Johanne, geb. 19-9-1983 te Elst.
Jan Tjarco Herman, geb. 26-7-1985 te Elst.
Dirk Wessel, geb. 26-5-1990 te Arnhem.

Het bedrijf is 119.20 ha groot (zie ook bb. Nw., 12), waarvan 4,9 ha erf en beplanting. De rest is blijvend grasland.

Het in 2004 in erfpacht genomen perceel, groot 7,5 ha, aan Hoofdweg-Oost te Nieuwolda (sectie K, nr. 882) is in 2014 eigendom geworden.
In 2014 is de oude stenen akkerbouwschuur afgebroken en op deze plek is een nieuwe werktuigenberging annex stroloods gebouwd. Tevens is de ligboxenstal uitgebreid met ruimte voor jongvee, een afkalfstal en 20 ligboxen voor grootvee.

In 1995 laat Breunissen een ligboxenstal en een voeropslagplaats bouwen voor rundvee en schapen (2de bedrijfstak, die inmiddels is beëindigd). In 2003 wordt de ligboxenstal uitgebreid en een jaar later is de tweede bedrijfswoning gebouwd (12a).

Breunissen koopt in 1994 de boerderij van D.T. Barlagen Czn., die tot 1990 ook fruitteelt op het bedrijf heeft. Zijn huwelijk met mevr. C.A. Leemhuis is in 1987 ontbonden.

Barlagen koopt in 1983 15.50 ha land, dat hij tot dan heeft gepacht. In 1985 laat hij een nieuwe woning bouwen. In 1986 verkoopt hij 5.22 ha aan de fam. Meyer (170). Het bedrijf is dan 111.70 ha groot.