Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 172

J.K. BUIST – Provinciale weg 16, Nieuwolda.

Eigenaar-bewoners: Jacob Kornelis Buist, geb. 5-4-1955 te Middelstum, sinds 1998 samenwonend met Johanna Claassen, geb. 12-11-1957 te Amsterdam, dr. van Johan Claassen en Maria Christina Burger.
K.: Manon van Heijningen, geb. 29-9-1981 te Wormerveer.
Shanna van Heijningen, geb. 25-4-1983 te Wormerveer.
Sem van Heijningen, geb. 31-1-1985 te Wormerveer.

J.K. Buist is technicus van beroep.

Begin 2005 nemen E.K Kooistra (164) en J.K Buist het initiatief een biogasinstallatie te beginnen op het perceel aan de Provincialeweg 16a te Nieuwolda. Tijdens de voorbereidingen komen zij in contact met een exploitant,
die het project graag wil overnemen. Op 2-11-2005 wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend met BioFerm Energy B.V. te ’s Hertogenbosch.
Voorjaar 2006 wordt de bouw gestaakt door interne problemen bij BioFerm Energy B.V. Op 5-11-2007 wordt het hele project overgenomen door V.O.F Bio-energie Benelux te Amersfoort.
Eind juli 2008 wordt de biogasinstallatie in bedrijf gesteld.

Buist koopt in 1982 op de openbare veiling de woning, de tuin en de in 1980 door brand verwoeste schuur van de firma Lokogro B.V. te Middelharnis. In de loop van de volgende jaren bouwt Buist in spiegelbeeld een even groot deel aan de woning als het resterende gedeelte na de brand. De karakteristieke bouwstijl is intact gebleven.
Buist heeft eerder in Borger en in ‘t Waar gewoond.

In 1964 koopt U. de Buhr uit de Landschaftspolder (Dld.) de boerderij van M.J. Nap. Hij en zijn broer C.J.D. de Buhr exploiteren samen het bedrijf. Mevr. Poppens-Reinders koopt in 1970 23.25.96 ha in de Oostwolderpolder en Kooistra (173) 22.59.29 ha aan de Lipskerweg. Hij verkoopt het land aan belegger Konrad H. Schrooten (Dld.) en pacht het van hem.

In 1972 worden H.W. Kooistra en H.A. Hamster (174) eigenaren van het gebouw, dat een jaar later eigendom wordt van Naplobeaf B.V., een vleesstierenbedrijf, waarin Kooistra en Hamster met veehandelaar Van der Ploeg deelnemen. In 1976 beëindigen Kooistra en Hamster hun deelname in deze mesterij.

In 1978 wordt Naplobeaf B.V. opgeheven en de gebouwen verkocht aan D. Roossien, kalvermester en handelaar te Stadskanaal. In 1980 branden de leegstaande gebouwen exclusief de woning af. In 1981 is Lokogra B.V. uit Middelharnis eigenaar. Een jaar later koopt Buist de woning, tuin en afgebrande schuur. Kooistra koopt de nieuwe stal, de restanten van de vroegere kapschuur, de buiten de stallen gebouwde mestopslagcapaciteit en de sleufsilo’s. Tot medio 1996 mest Kooistra stieren in de nieuwe stal. In 1997 wordt deze stal in deelgenootschap met K. Kasper (9) omgebouwd tot vleesvarkensstal.

De onderste foto dateert uit ca. 1930.