Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 167

D.O. DIJKSTERHUIS – Polderweg 19, Oostwold. ‘Dollardhof’

Pachter-bewoners: Dirk Otto Dijksterhuis, geb. 18-6-1966 te Oostwold, samenwonend met Annie Jantiena Datema, geb. 8-2-1968 te Ulrum.

Het akkerbouwbedrijf is 54.06.70 ha groot, waarvan 1 ha fruitteelt (peren). D.O. Dijksterhuis heeft tot 1987 in maatschap gewerkt met zijn vader J.P. Dijksterhuis. Sindsdien is hij pachter.

J.P. Dijksterhuis pacht in 1972 fruittuin De Reidertil, groot 23.50 ha, van de gem. Groningen (209). Hij koopt na beëindiging van de pacht in 1986 14.03 ha land en de gebouwen. J.G. van der Molen (209) koopt de gebouwen, het erf en 1.70 ha land. 12.25.20 ha wordt vanuit 167 geëxploiteerd en is omgezet in akkerbouw.

J.P. Dijksterhuis, gehuwd met W. Knottnerus, koopt in 1962 de boerderij van zijn schoonouders. Hij is de eerste grote fruitteler in het Oldambt met 13.60 ha fruitbomen. Na de storm van febr. 1979 worden de bomen gerooid, met uitzondering van 1 ha peren. Dijksterhuis gaat op de vrijgekomen oppervlakte akkerbouwgewassen telen.

De vorige bewoonster is mevr. A.C. Knottnerus-Hamster.