Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 160

R.M. SOETER – Weg Finsterwolderhamrik 7, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoners: R.M. Soeter, geb. 26-11-1952 te Bergh (Gld.), geh. 6-6-1981 te Didam met R.L.A.B. Peters, geb. 23-12-1957 te Didam.
K.: R.L.R. Soeter, geb. 29-12-1983 te Zevenaar.
B.M. Soeter, geb. 21-10-1992 te Zevenaar.

R.M. Soeter koopt op 17-11-2008 65 ha land en de gebouwen van T.W.G.J. de Wit en zijn moeder M.E.A. de Wit-Sturkenboom.
De Wit verhuist met zijn echtgenote naar Krewerd (gem. Delfzijl) en begint daar een loonbedrijf.

Vorige bewoner-exploitant: Theodorus Wilhelmus Gerardus Jozephus de Wit, geb. 18-7-1967 te Houten.
Eig.: M.E.A. de Wit-Sturkenboom te Houten.

De fam. De Wit-Sturkenboom koopt in 1996 van M. Delger 65 ha akkerbouwland en de woning met schuren. De schuur wordt in 1997 verbouwd tot een moderne ligboxenstal, waarna De Wit met de exploitatie van de melkveehouderij begint.

M. Delger koopt in 1962 de boerderij met 4.76 ha land van zijn vader Eildert Delger, die het in 1948 van de fam. Möhlenmann-Pals heeft gekocht. In 1967 koopt hij van de fam. Busscher te Nieuw-Beerta 15.77 ha. In 1996 koopt Delger 25.70 ha. Hij heeft dan 16.34 ha in erfpacht van het B.B.L.

M. Delger (219) verhuist in 1995 naar de Carel Coenraadpolder. Zoon E.S. Delger (218a) en echtgenote wonen dan op het bedrijf. In het voorjaar van 1997 verhuizen ook zij naar de Carel Coenraadpolder.