Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 148

J.G. BEUKEBOOM – Modderland 3, Finsterwolde. ’De Beukehoeve’

Eigenaar-bewoners: Joannes Gijsbertus Beukeboom, geb. 19-2-1953 te Nigtevecht, geh. 12-11-1982 te Hazerswoude met Theodora Maria Helèna van der Werf, geb. 24-10-1959 te Hazerswoude.
K.: Jan Johannes Andrea, geb. 23-12-1984 te Leiderdorp.
Niels Nicolaas Jacobus, geb. 20-12-1988 te Hazerswoude.
Mariska Margarita Maria, geb. 24-9-1992 te Hazerswoude.

Het gemengde bedrijf is 64 ha groot, waarvan 54 ha eigendom en 10 ha erfpacht van Fagoed. De boerderij wordt geëxploiteerd als maatschap met de leden J.G. Beukeboom, T.M.H. Beukeboom-van der Werf, J.A. Beukeboom (per 1-1-2003), N.J. Beukeboom (per 1-1-2010) en kent een ecologische bedrijfsvoering. Sinds 1994 is de potstal voor het melkvee in gebruik.
De stal is in 2016 uitgebreid van 80 naar 160 koeplaatsen.

In 1982 verkoopt K.T. Kremer het bedrijf aan J. Schelling, die het in 1993 verkoopt aan Beukeboom.