Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 138a

H.E. WAALKENS – Kerkeweg 3, Finsterwolde. ‘Reinaheerd’

Eigenaar: Harm Evert Waalkens, geb. 19-4-1948 te Finsterwolde, geh. 5-6-1970 te Beerta met Reintina Annechien Poppens (65), geb. 20-10-1948 te Beerta.
K.: Albert, geb. 9-2-1972 te Finsterwolde, Wagenings ingenieur milieutechnologie. Mede-eigenaar van Pure Air Solutions, een gespecialiseerd bedrijf in het biologisch zuiveren van proceslucht. Hij heeft twee kinderen: Bram Corstiaan en Harm Evert.
Merel, geb. 20-10-1973 te Finsterwolde (138), hoofd obstetrie en kindergeneeskunde in het Ommelander Ziekenhuis Groningen te Winschoten. Zij heeft drie kinderen: Daan Hein, Mirte Reina en Fien Merel.
Fietje Idiana Frederika, geb. 2-2-1977 te Finsterwolde, werkt als Human Research Adviseur bij de gemeente Amsterdam. Getrouwd met Matthijs Kuijpers. Zij hebben twee kinderen: Pieter Gijs en Wouter Albert.

Het bedrijf is 125.61 ha groot, waarvan H.E. Waalkens 33.18 ha pacht van zijn moeder mevr. F.A.J. Mellema. Het geheel bestaat uit een biologische melkveehouderij (Reinaheerd), die hij in maatschap met zijn vrouw exploiteert.

In 2014 is begonnen met het saneren van de asbestdaken; er liggen 380 zonnepanelen op een van de gesaneerde daken. Hiermee voorziet het bedrijf zelf in de elektriciteit, opgewekt met zonne-energie.

De in 1972 gevormde maatschap Landbouw Combinatie Finsterwolde (LCF, bestaande uit K.T. Kremer 142, 143, E.J. Schipper 187, H.A. Vierboom 136, 140, 178, R. Vos 141, A. en H.E. Waalkens 138, 179) sticht aan de Kerkeweg een melkveehouderij. Nadat in 1974 Kremer en Schipper hun deelname beëindigen, worden een ligboxen- en een jongveestal bijgebouwd. Het bedrijf is dan 550 ha groot met 600 melkkoeien en 600 stuks jongvee.
In 1980 is de maatschap Landbouw Combinatie Finsterwolde opgeheven en neemt H.E. Waalkens de eerst gebouwde ligboxenstal en melkstal over. Vierboom neemt de andere stallen over en maakt deze geschikt voor vleesstieren, legkalkoenen en opslag (voer, stro en werktuigen).

In 1972 koopt H.E. Waalkens van zijn vader A. Waalkens 24 ha land, aangeduid als Veenhuizen. Drie jaar later koopt hij 2.29.60 ha van de N.H. Kerk te Beerta, gelegen in de Oostwolderpolder.
In 1986 koopt Waalkens in Haren 2.69 ha grasland en 80.000 liter melkquotum. Dit land verkoopt hij in 1995. In 1992 koopt Waalkens 36.45 ha gepacht land van zijn vader. Deze landerijen liggen bij de bedrijfsgebouwen. In 1995 koopt hij van Vierboom Kalkoenenbedrijf B.V. 2.91.30 ha land met de daarop staande gebouwen, die voorheen behoorden tot het complex van de LCF. Tegelijkertijd koopt Waalkens van erven Vierboom 27.08 ha (Greide). In 1997 koopt hij de beklemming van een perceel grasland, 2.42.90 ha groot, van Albertus Jan Heeres, geb. te Midwolda, wonende te Mijdrecht. In 1996 is een bedrijfswoning binnen het complex gebouwd voor de toenmalige bedrijfsleider P.Prins. Nu wordt het huis bewoond door een medewerker van het bedrijf.

Waalkens is van 1976 tot 1980 eigenaar van een melkveebedrijf in Devon (Eng.), 50 ha groot. Het bedrijf wordt geëxploiteerd vanuit Finsterwolde en beheerd door een herdmanager. Het wordt verkocht i.v.m. de transacties in Finsterwolde.

H.E. Waalkens is de eerste voorzitter van de gefuseerde landbouwvereniging De Dollard, een afdeling van de NLTO. Daarvoor is hij voorzitter van de afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw en gedurende 10 jaar lid van het dagelijks bestuur.
Hij bekleedt door de jaren heen verschillende bestuurlijke functies binnen en buiten de landbouw en wordt na de verkiezingen in 1998 lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, als woordvoerder landbouw en ontwikkelingssamenwerking en hij is tevens voorzitter van de parlementaire Kamercommissie Europese zaken. Deze functies vervult hij tot juni 2010. Vanaf november 2011 tot april 2014 is H.E. Waalkens wethouder van de gemeente De Marne.
In 2013 treedt Waalkens toe tot de Raad van Toezicht van Wageningen University and Research.

De familie Waalkens woont in Finsterwolde aan de C.G. Wiegersweg 28 (zie onderste foto).