Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 137

E.J. SCHIPPER – Hoofdweg 76a, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoners: Evert Jan Schipper, geb. 9-12-1934 te Finsterwolde, geh. 6-5-1960 te Veendam met Stien Mulder, geb. 18-3-1936 te Veendam.
K.: Elisabeth Jantje, geb. 23-3-1961 te Finsterwolde, geh. 26-10-1982 te Veendam met Minne Wijbenga, geb. 27-9-1960 te Vlagtwedde.
Harm Jan, geb. 6-7-1965 te Finsterwolde.

Het akkerbouwbedrijf is 56.50 ha groot, waarvan 36.90 ha eigendom en 19.60 ha pacht, gelegen in de Finsterwolderpolder, sinds 1992 in eigendom van J.J. Tijdens te Zuidlaren. In 1979 wordt 14.18 ha bouwtegrond als art. 13 verkocht aan de S.B.L. In 1981 koopt Schipper van H. Wiechers te Groningen 1.66 ha, eerder in pacht bij W. ten Have (146).

In 1980 wordt in de Finsterwolderpolder van A. Waalkens 12.30.40 ha land met een vaste huur van f 272,87 en 6.80 ha met een vaste huur van f 128,00 gekocht. Bij akte van toebedeling in 1984 liggen de landerijen in twee percelen ten noorden van de 2de insteekweg, waar voorheen de schuur stond van A. Waalkens (179). In 1991 is t.b.v. de verbetering van de watergangen en maaipaden 0.29.10 ha verkocht aan Waterschap Dollardzijlvest. In 1975 wordt naast de boerderij een nieuwe woning gebouwd.
Van 1973 tot 1984 werkt Schipper samen met K.T. Kremer (142, 143). In 1982 beëindigen zij de samenwerking. Sinds 1992 exploiteren E.J. en H.J. Schipper het bedrijf in maatschap.