Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 133

D.A. DOORNBOS – Hoofdweg 101, Finsterwolde.

Mede-exploitant-bewoners: Durk Anthony Doornbos, geb. 21-5-1971 te Den Ham, samenwonend met Monique Cristina Lübbers, geb. 28-1-1971 te Emmen.
Eig.: B.J. Doornbos-Wiersum.

Doornbos is projectleider bij Katalysator – Noordelijk Agrarisch Innovatie Centrum te Groningen.

De exploitatie van dit akkerbouwbedrijf, 78 ha groot, is in handen van de fam. Doornbos. Per 1-5-1996 ontstaat de maatschap K.J. Doornbos, B.J. Doornbos-Wiersum en D.A. Doornbos. Zij hebben het land in 1991, en de gebouwen in 1996 gekocht van O. Struif Bontkes, die tot zijn overlijden op 27-7-1996 de supervisie heeft over het bedrijf. Loonbedrijf B. Houwen voert het werk uit.

Mevr. T.I.C. Struif Bontkes-Barlagen verhuist in 1996 naar Winschoten.
O. Struif Bontkes volgt in 1944 zijn vader op. In 1991 verkoopt hij 3.53.80 ha bouwtegrond aan Staatsbosbeheer, maar de familie blijft eigenaar van nog ca. 3 ha. Dat land is verpacht.