Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 127

C.H. HUISMAN – Goldhoorn 8, Finsterwolde.

Eigenaar-bewoners: Cars Hero Huisman, geb. 27-5-1969 te Finster-wolde, geh. 6-6-1998 te Nieuwolda met Elly Jantine Georgius (bb. W-O., 18), geb. 16-6-1969 te Winschoten.
K.: Margreet Geerda, geb. 23-8-2000.
Wilma Janiek, geb. 21-1-2002.
Jolienke Helena, geb. 25-4-2005.

Het akkerbouwbedrijf met een vleesvarkenshouderij is 154.44 ha groot, waarvan 47.90.80 ha eigendom en 52.09.20 ha pacht van Verz. Mij. Utrecht en N.H. Kerk Finsterwolde. In 2001 koopt Huisman 13.78 ha van dhr. Smit en in 2005 40.66 ha van T.E. Tijdens (74).
Onderdeel van het bedrijf is (177) (Palmar-plaats, Westbaan 10).

In 1992 wordt het erfpachtrecht van 41.15.80 ha gekocht van Verz. Mij. Utrecht (149).
Dit wordt in 1996 verkocht aan J. Warners te Wagenborgen. In 1992 laat Huisman aan de Westbaan een vleesvarkensstal bouwen, in 1994 gevolgd door een opslagloods en in 1995 de tweede vleesvarkensstal. In 2003 worden de stallen uitgebreid.

Tot mei 1996 werkt Huisman in maatschap met zijn ouders en tot mei 1997 met zijn moeder.
Daarna is hij de enige exploitant. C.H. Huisman is vennoot van Polderknor B.V. (204).

De vorige eigenaar-bewoners zijn J.W. Huisman en zijn echtgenote G.J. Huisman-Oldenziel.
J.W. Huisman overlijdt op 23-5-1996 te Finsterwolde.
Mevr. Huisman-Oldenziel gaat in 1998 elders in Finsterwolde wonen.