Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 12

B.A. DE BOER – Hoofdstraat 28, Beerta.

Eigenaar-bewoners: Berend Alko de Boer, geb. 17-10-1970 te Oostwold, zn. van Roelof Jurjen de Boer en Johanna Frouwe Muntinga (113), geh. 18-06-2010 met Anna Angela Hemmen, geb. 07-07-1974 te Veendam. Zij werkt mee op het bedrijf.

In maart 2001 verhuist B.A. de Boer van 113 naar 12, nadat 113 is verkocht in het kader van de ontwikkelingen rond Blauwestad. Zijn ouders verhuizen in juli 2000 naar Winschoten.

Mts. R.J. en B.A. de Boer koopt de boerderijen 11 en 12 met 90 ha grond. 11 met 1.30 ha wordt doorverkocht aan Karien de Boer (113); zij woont samen met R. Tuik. In jan. 2003 wordt de nieuwe kippenschuur opgeleverd, zodat er 65.000 dieren kunnen worden gehouden. Vanaf febr. 2006 huurt B.A. de Boer een 3de kippenschuur, die hij in februari 2007 van de provincie Groningen koopt, samen met boerderij 96 en 0.748 ha erf. Vorige eigenaar is mts. Boekhorst-Smits.
In november van hetzelfde jaar koopt B.A. de Boer de aanliggende grond van 96, groot 43.50 ha. In febr. 2007 neemt hij het bedrijf incl. gebouwen over van zijn vader R.J. de Boer. In mei 2007 wordt ca. 0.70 ha grond verkocht aan de provincie Groningen t.b.v. noodwaterberging. Vanaf januari 2007 worden nog 2 kippenschuren gehuurd (6) van Blauwestad. In het voorjaar van 2008 is een graanopslag van 1200 ton gebouwd in 96. Het woongedeelte van 96 wordt sinds febr. 2007 verhuurd aan J. van Wolde. In 2009 beëindigt De Boer de huur van de 2 kippenschuren (Blauwestad). In mei 2009 koopt B.A. de Boer 0,5 ha grond terug van Waterschap Hunze en Aa’s.

Het B.B.L. koopt in april 1999 het bedrijf van K.R. Wierenga, ten behoeve van de ontwikkeling van de Blauwe Stad.
Ook het door Wierenga gepachte land, eigendom van mevr. Spierts te Kerkrade, is door het B.B.L. gekocht.
De fam. Wierenga vertrekt naar Alberta (Canada) en begint daar een bedrijf.

De vorige eigenaar-bewoners zijn Klaas Renze Wierenga, geb. 6-2-1952 te Groningen, geh. 28-2-1975 te Slochteren met Baukje de Boer, geb. 13-2-1955 te Siddeburen.
K.: Sabrina Alianne, geb. 15-6-81 te Groningen.
Jan Egbert, geb. 31-7-82 te Groningen.

Het akkerbouwbedrijf is 95 ha groot, waarvan 45 ha wordt gepacht van de mevr. Spierts.
In 1967 koopt K.W. Wierenga de boerderij van mevr. A.K. Mellema-Holtkamp.
Op 1-5-1983 koopt K.R. Wierenga de boerderij van zijn vader K.W. Wierenga.
In de loop van de jaren tachtig zijn de gebouwen gerenoveerd. In 1989 is een vleeskuikenstal bijgebouwd.