Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 115

T.R. VAN DER MEULEN – Huningaweg 25, Oostwold. ‘Huningaheerd’

Bewoners: Tom Rijkele van der Meulen, geb. 26-1-1924 te Deventer, geh. 28-12-1956 te Voorburg met Mathilda Jacoba van Tienen, geb. 1-8-1931 te Den Haag.
Eig. van land en gebouwen: K.F. Jäger te Wuppertal (Dld.).
Expl. van het land : H.W. Kooistra (173) en H.A. Hamster (174).

Sinds 1972 bewoont de fam. Van der Meulen Huningaheerd, waarvan de schuren worden gebruikt voor stalling en opslag door het bedrijf. T.R. van der Meulen start in 1960 het landbouw-luchtvaartbedrijf onder het motto Tom Vliegt Voor U.
Door samenvoeging van grond door de ruilverkaveling krijgt het bedrijf in 1989 de beschikking over een perceel grasland met een lengte van 1000 m. Dit terrein met een landingsbaan van 800 x 30 meter wordt bij de Rijksluchtvaartdienst aangemeld als luchtvaartterrein Vliegveld Oostwold – Oldambt en is als zodanig in het gemeentelijke bestemmingsplan vermeld.

Het bespuiten van gewasbeschermingsmiddelen is in de loop der jaren uitgebreid met andere activiteiten, zoals rondvluchten, vlieglessen en parachutespringen. Dit gebeurt vanaf het vliegveld in Oostwold. In 1999 is een verkeerstoren op het vliegveld gebouwd.

Eigenaar van de gebouwen en 2.50 ha groenland voor de boerderij is zoon Tom-Karst van der Meulen. Hij is directeur van het vliegbedrijf Aero Service B.V. op het vliegveld Lelystad.