Boerderijen en hun bewoners

Boek III 1976 – 1999 > heden

nr. 9

J.K. WEERTS – Hoofdstraat 20, Beerta.

Eigenaar-bewoner: Jan Klaas Weerts, geb. 4-7-1944 te Beerta. Mede-bewoonster is zijn moeder Hiske Weerts-Roemeling, geh. 19-11-1938 te Beerta met Abel Weerts, ov. 28-9-1991 te Beerta.

De gebouwen en ca. 1.05.00 ha erf zijn eigendom van J.K. Weerts.

17.12.80 ha land, gelegen ten westen van Beerta, is verkocht t.b.v. Blauwestad; Rijkers heeft ca. 17 ha gekocht en 12 ha is in eigendom van B.A. de Boer (12).

Het gemengde bedrijf was 48 ha groot, waarvan 0.43.80 ha eigendom, 17.12.20 ha erfpacht van het B.B.L. en 29.91.40 ha pacht van G. Eickhoff.

Vorige eigenaar: Gerd Eickhoff, zn. van Friederich Eickhoff, wonende te Bruckhausen (Dld.).